de cz

Jak to funguje

Instalujeme kvalifikovaně a bezpečně spolehlivý a vysoce kvalitní vyvíječ Brownova plynu do všech vznětových i zážehových motorů ( diesel, benzin, LPG, CNG).

Vodíkový vyvíječ produkuje při chodu motoru směs vodíku a kyslíku - Brownův plyn (HHO), čímž dochází ke snižování spotřeby paliva při provozu motorového vozidla. I relativně malé množství HHO plynu v motoru znatelně zvyšuje účinnost spalování, snižuje spotřebu paliva a obsah škodlivých emisí ve výfukových plynech. Kromě přímé, viditelné úspory paliva dochází i k výraznému snížení dalších nákladů na provoz vozidla - kam např. patří údržba a opravy motoru, výfukového systému a katalyzátorů a jejich případná výměna. Používáním HHO vyvíječe se tak jednoznačně prodlužuje životnost motoru a jeho součástí.

Na rozdíl od jiných prodejců resp. výrobců vám neslibujeme zázraky. Přidáte-li však k současnému palivu "katalyzátor" ve formě HHO plynu, můžete se sami přesvědčit, jak to funguje. Vyvíječe HHO plynu a příslušenství se kterými pracujeme jsou výhradně evropského původu, elektrody jsou z nejkvalitnější nerezové oceli. Tyto výrobky jsou vyzkoušené a jsou držitelem prohlášení o shodě.

Garantujeme úspory paliva ve výši 10-40% procent.

Princip vodíkového vyvíječe je jednoduchý. Elektrolýzou vody (H2O) vznikne směs plynného vodíku (H2) a kyslíku (O2), jež je následně vpouštěna do sání. Energii dodává alternátor ve vozidle. Auto samozřejmě stále jede na své původní palivo a plyn (označovaný jako HHO či též Brownův plyn) zde slouží jen coby katalyzátor zlepšující efektivitu spalováni nafty či benzínu. Výsledkem má být nižší hluk, vyšší výkon a pokles spotřeby.

  • při zapáleni směsi bez HHO plynu dochází k zapálení Doplerovým jevem, tedy ve vlnách. Pokud je však zmíněný plyn přidán, vodík se naváže na uhlovodíky paliva a dochází k objemovému zapálení, tedy rychlejšímu a kvalitnímu vyhoření paliva. Přítomný kyslík čistí motor od karbonů a výsledkem je hladší, tišší chod.
  • Expanzní tlak tak začne působit dříve a na píst tlačí po větší část jeho pracovního zdvihu. Více energie z paliva se změní na práci a menši díl vylétne výfukem — na podobném principu fungují různé značkové (aditivované) nafty.
  • Čím těžší palivo tím větší benefity mu HHO technologie přináší. Největší výhody má pro diesely, o něco menši pro benzinové motory a nejmenší pro plynové.
Přihlásit se