de cz

Spodní voda

Tepelná čerpadla systému země-voda odebírají energii ze spodní vody.

Pokud je k dispozici snadno přístupná spodní voda, je možné ji využít jako zdroje tepla, protože její teplota se udržuje během celého roku mezi 7 a 12 °C. Nedoporučujeme však čerpat vodu pro účely vytápění jednogeneračních a dvougeneračních rodinných domků z hloubky větší než 15 m. Pak se již toto řešení stává neúměrně nákladným.

Je třeba dodržet vzdálenost 10 až 15 m mezi sací studnou a vsakovací studnou a dále je třeba posoudit směr toku spodní vody, aby nedošlo k tzv. „zkratování průtoku vody“. Tato instalace vyžaduje povolení a musí splňovat příslušné předpisy. Získat povolení však není pro spotřebiče NIBE problém, protože firma NIBE je certifikována podle ISO 14001 (šetrnost výroby k životnímu prostředí). Optimální ochrany podle §7 MWG dosáhneme použitím vloženého výměníku mezi okruhem spodní vody a tepelným čerpadlem.

Spodní voda

Přihlásit se