de cz

Nabídka zdarma


Tepelné čerpadlo chcete využít pro (označte i více možností)
kWh
kWh/rok nebo m3/rok (LTO, propanu)
m3
Topný systém
Název Stávající Uvažovaný
podlahové topení 43/38 °C
radiátory 55/45 °C
radiátory 90/70 °C
jiný (uveďte):
Bivalentní (doplňkový) tepelný zdroj
Název Stávající Uvažovaný
elektrokotel
přímotopné konvektory
akumulační nádrž
kotel na propan
kotel na zemní plyn
kotel na dřevoplyn
jiný (uveďte):
Průměrná teplota vody v systému při stávajícím vytápění v průběhu topné sezóny

°C

Uvažované tepelné čerpadlo (systém získání tepla)
Pro uložení kolektoru tepelného čerpadla mám k dispozici

m2 pozemku

Tepelné čerpadlo chci použít k ohřevu vody v bazénu s těmito parametry
bazén
využití bazénu
objem vody v bazénu m3
plocha bazénu m2
požadovaná teplota vody v bazénu °C
Vaše náměty a připomínky

Kontaktní údaje
*
*
*
*
*
*


Přihlásit se