de cz

Pokyny pro údržbu

 • používejte !!! VÝHRADNĚ !!! destilovanou vodu s hydroxidem draselným KOH
 • poměr 1 polévková lžíce (3-5g) KOH v 0,5l destilované vody
 • POZOR dodržujte bezpečnostní předpisy pro práci s žíravinami-používejte gumové rukavice a ochranné brýle
 • následně doplňte nádobku do poloviny destilovanou vodou
 • elektrolyt kontrolujte průběžně, popř. podle množství ujetých kilometrů. V létě se voda odpařuje rychleji.
 • dolévejte pouze destilovanou vodu. KOH se ze systému neodpařuje.
 • po ujetí cca 5000 km ,pokud dojde k hnědnutí, elektrolyt vyměňte a systém propláchněte
 • po propláchnutí doplňte opětovně roztok KOH s destilovanou vodu jak je uvedeno výše.
 • v zimním období dolejte do nádobky cca 1,5 dl isopropanolu proti zamrznutí
 • !!! V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ !!! nedolévejte LÍH nebo jiné druhy nemrznoucích kapalin !!!! Elektrolyt se velmi rychle znečistí a může dojít k zanesení vyvíječe.
 • cca 1 krát za 3 měsíce můžete zaměnit póly na vyvíječi
 • vyvíječe jsou velmi výkonné - efektivní provoz je při odběru 3A - 5A. (max. dovoleno 15A!)
 • spotřebu si měřte nejlépe na stejném úseku, se stejným palivem z jedné čerpací stanice
 • takto můžete optimálně nastavit frekvenční měnič pro vaše vozidlo
 • platí, že nižší odběr A (nižší množství plynu) snižuje spotřebu a zlepšuje funkci motoru.
 • u benzínových motorů doporučujeme použít vícebodové svíčky NGK (osvědčily se iridiové svíčky)

!!! Důležité upozornění !!!

Zařízení rozkládá vodu na vodík a kyslík (HHO). Vzniklá směs je vysoce výbušná, proto pokud je zařízení v provozu, nemanipulujte v jeho blízkosti s ohněm, nekuřte, neplňte nádoby, ani jiné předměty HHO plynem, nezapalujte konce hadice vedoucí ze zásobníku a dodržujte veškeré bezpečnostní předpisy pro práci s hořlavými plyny.

!!! NERUČÍME ZA ŠKODY A ÚJMU NA ZDRAVÍ ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ !!!

Konečné zapojení a instalace je jen na kupujícím a ten je obeznámen s doporučeným postupem pro montáž a údržbu. Zařízení není homologováno a montáž do vozidla je proto pouze na vlastní odpovědnost kupujícího.

Přihlásit se